Kiitokset äänestäjille

Hyvät Kirkkonummen toverit Vaalit on käyty ja äänestäjät ovat valintansa tehneet. Sydämellinen kiitos teille jokaiselle minua ja SDP:n ehdokkaita äänestäneitä. Kiitos myös kaikilleteille, jotka olitte mukana kampanjassa; vaaliteltoilla, jakamassa mainoksia ja kehottamassakansalaisia äänestämään. Vaalit ovat kansanvallan voimanäyttö. Se ei olisi toteutunut ilman upeaatyötänne. Työ ihmisarvoisen arjen puolesta jatkuu! Kiitoskahvit tarjolla…

Lue lisää

Suuret kiitokset äänestäjille

Ensimmäiset aluevaalit ovat nyt takana. Kirkkonummen demareiden kannalta tulos oli erinomainen. Sini Felipe valittiin hyvinvointialueen valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi ja Ari Harinen varajäseneksi. Erityinen kiitos tästä kuuluu kaikille äänensä antaneille. Yhdistyksemme haluaa kiittää myöskin kaikkia ehdokkaita ja vaalityöhön osallistuneita arvokkaasta ja tarmokkaasta työstä hyvien arvojemme edistämisessä ja eteenpäin viemisessä. Tästä on…

Lue lisää

Demarien toimintapäivä. Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma aluevaaliavauksessamme

Heinäluoma totesi Fyyrin musiikkisalissa kulttuurihankkeiden muodostuvan  sydämeksi kuntaan. Hankkeet tuovat elinvoimaa ja ovat aina myös monien kiistojen kohde. Subsidiaariperiaatteen mukaisesti hän kuunteli ensin kysymykset. Kun  kysymykset ovat hyviä, peilautuu vastauksissa EU:n tärkeimmät kysymykset ja toisaalta soteasiat.  Tärkeimpänä yhteisenä EU-asiana hän näki ilmastoasiat ja rajoitusten noudattamisen kaikissa maissa. Saksan demareiden vaalimenestyksen…

Lue lisää

Mistä aluevaaleissa on kysymys?

Mikä on hyvinvointialue?  Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että  pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion  rahoitukseen. Hyvinvointialueiden verotusoikeutta selvitetään parlamentaarisesti.  Mistä aluevaaleissa äänestetään?  Hyvinvointialueiden asukkailla on äänioikeus aluevaaleissa, jossa valitaan valtuutetut  hyvinvointialueen ylimpään päätöksentekoelimeen, aluevaltuustoon. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja  suhteelliset ja vaaleissa…

Lue lisää

Vahvempi Kirkkonummi – suuntaviivat koronan jälkeiseen aikaan

Kirkkonummen kunnanvaltuuston kokoukselle 31.5.2021 Valtuustoaloite: Kirkkonummelle korona-exit tiekartta Vahvempi Kirkkonummi – suuntaviivat koronan jälkeiseen aikaan Koronapandemia on vaikuttanut meihin kaikkiin, niin yksilöinä kuin yhteiskuntana. Vaikka rokotus-määrien kasvaessa olemme siirtymässä kohti valoisampia aikoja pandemian osalta, sen jälkiä tullaan korjaamaan vielä kauan. Koronapandemian vaikutukset näkyvät kaikissa kunnissa, niin palveluissa, elinkeinoelämässä, kulttuurissa kuin…

Lue lisää

Henkilöstömitoitukset palvelun laadun ja työntekijöiden jaksamisen takeena

Henkilöstömitoitusten tarkoitus on yhtäältä taata asiakkaille laadukas palvelu ja toisaalta suojata työntekijöiden työkykyä ja työssä jaksamista. Ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen saatiin kaivattu muutos lokakuussa 2020. Tilanne oli jo tuolloin kärjistynyt. Hoitajien määrä suhteessa asiakkaisiin ja jäsentymätön työnkuva  olivat laskeneet palvelun laatua. Tarvittiin hoivakriisi, jotta tilanteeseen alettiin systemaattisesti puuttua. Keväällä 2021 ongelma…

Lue lisää

Korona-ajan näkymättömät uurtajat

Korona-aikana keskustelu on kohdentunut etätyöhön, etänä työtä tekevien jaksamiseen ja etätyön mahdollisuuksiin. Meillä on edelleen paljon lähityötä tekeviä palvelu- ja ylläpitoammateissa toimivia henkilöitä, joiden jaksamisesta kirjoitetaan vähemmän.  Heidän työnsä on myös murroksessa ja epävarmaa. Miltä näyttää lähityössä palvelutyötä tekevän kunnan työntekijän arki korona- aikana? Lähikontakti asiakkaaseen on perinteisen palveluammatin idea….

Lue lisää

Pidetään kaikki mukana!

Elämme muutoksessa, jossa Ihmisten tarpeet oppimisessa ja työelämässä eriytyvät. Oletus on, että covid-19 ajan seurauksena tämä eriytyminen on syventynyt entisestään. Yhä useampi lapsi, nuori tai aikuinen on vaarassa syrjäytyä. Syrjäytymisvaarassa olevan lapsen, nuoren tai työelämän ulkopuolella olevan ihmisen elämässä on vuosi tai kaksi pitkä aika. Kirkkonummi voisi olla edelläkävijä  kuntatyönantajana…

Lue lisää

Uudellemaalle useampi itsehallintoalue

Edellinen hallituksemme maassamme yritti saada aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut aikaiseksi ratkaisulla, jossa maamme jaettaisiin 18 maakuntaan, jotka ottaisivat järjestämisvastuun. Tässä mallissa oli ehdottomana ratkaisuna mukana se, että Uusimaa olisi yksi noista 18 maakunnasta. Tätä mallia ihmeteltiin kovasti, mutta silloiset vastuuministerit pääministeri Sipilän johdolla pitivät kiinni tästä mallista. Sehän olisi…

Lue lisää