Te olette meille tärkeitä

Kirkkonummen SDP on jo pitkään ollut huolissaan ikääntyneiden tilanteesta Kirkkonummella. Tällä hetkellä päivätoimintaa ei järjestetä ja tehostetun palve­lu­a­su­misen sekä inter­val­li­paik­kojen osalta päättäjien halu tuntuu olevan yksityis­tä­misen puolella – siitäkin huolimatta, että yksityiset ovat juuri sanoneet sopimuksiaan irti ja laatuongelmia on ollut tietyillä palve­lun­tar­jo­a­jilla jo pitempään.

Omaa toimintaa ei haluta kehittää sillä varjolla, että hyvin­voin­ti­a­lu­eiden aloittaessa voidaan omat kädet joka tapauksessa pestä ikääntyneiden palveluiden järjes­tä­mi­sestä.

Nämä kuntalaiset siis käytännössä jäävät täysin paitsioon, kun heidän eteensä suostutaan tekemään vain lakisääteinen minimi – sekin pitkin hampain ja vastustellen.

Myös oppiso­pi­mus­kou­lu­tuksen lisäämistä näihin edellä mainittuihin palveluihin on vastustettu.

Siinä, missä SDP näkee tärkeäksi tehdä päätöksiä myös Kirkkonummella hoitajapulan ratkomiseksi, menee suurimmalla osalla päättäjistä jälleen kerran raha ihmisen edelle.

Näin ei saisi olla, vaan meillä on moraalinen velvol­li­suu­temme tehdä osamme inhimillisen hoidon ja hoivan toteut­ta­mi­seksi ja hoitajien työn arvostuksen sekä työhy­vin­voinnin nostamiseksi. Sen tärkeämpää työtä ei olekaan, kuin toisen hyväksi tehty!

Kansalliseen hoitajapulaan on meillä kaikilla tarve tehdä osamme. Kunnat ovat vielä vuoden loppuun työnantajia monelle alan ammat­ti­lai­selle.

Koska Kirkkonummen demarit jäävät usein yksin puolustamaan ikään­ty­nei­demme palveluita, olemme tänä vappuna päättäneet tehdä osaltamme edes pienen eleen niin heille, jotka hoivan ansaitsevat, kuin myös heille, jotka tätä tärkeää hoivatyötä toteuttavat.

Kirkkonummen SDP lahjoittaa vappusimat ja -munkit kunnan omien ja myös yksityisten tehostetun palve­lu­a­su­misen asukkaille ja hoitajille.

Tiedämme, että työn ansaitsemaa palkkaa, hyvää johtamista ja työolosuhteita emme näin voi korvata, mutta kiitämme nöyrästi tästä mahdol­li­suu­desta näyttää tällä pienellä asialla arvostuksemme ja tuoda vappuiloa hoivakotien asukkaille ja työntekijöille.

Te olette meille tärkeitä.

KIRKKONUMMEN SOSIALI-DEMOKRAATTINEN KUNNAL­LIS­JÄR­JESTÖ RY
KIRKKONUMMEN DEMARIT RY

Comments are closed.