Kirkkonummen sos.dem kunnal­lis­jär­jestön valinnat tulevalle valtuus­to­kau­delle

Kirkkonummen demarit ovat päättäneet ehdotuksistaan luotta­mus­mies­va­lin­noiksi Kirkkonummella. Valtuus­to­ryhmän puheen­joh­ta­jaksi on valittu Sini Felipe ja varapu­heen­joh­taksi Ari Harinen.

Kunnan­hal­li­tuksen jäseniksi ehdotetaan ensimmäiseksi kaksi­vuo­tis­kau­deksi Ari Harista ja varajäseneksi Sini Felipeä. Tarkas­tus­lau­ta­kuntaan ehdotetaan Teppo Suontakasta, varalla Siskö Päiviö Laitinen. Perus­tur­va­lau­ta­kuntaan jäseniksi ehdotetaan Sini Felipeä, varalla Tero Suominen ja Tero Strandia, varalla Katja Juuti.

Sivistys- ja vapaa-aikalau­ta­kuntaan ehdotetaan jäseneksi Tero Suomista, varalle Stig-Johan Nyberg.

Suomen­kie­liseen varhais­kas­vatus- ja opetus­lau­ta­kuntaan puheen­joh­ta­jaksi esitetään Tuovi Ronkaista, varalla Ulvija Jabbarova ja jäseneksi Johanna Flemingiä, varalla Tero Strand.

Ruotsin­kie­liseen varhais­kas­vatus- ja opetus­lau­ta­kuntaan esitetään jäseneksi Stig-Johan Nybergiä ja varalle Johanna Flemingiä.

Yhdys­kun­ta­tek­niikan lautakunnan jäseneksi esitetään Pekka Jäppistä ja varalle Katja Juuti.

Toimi­ti­la­pal­ve­luiden lautakuntaan esitetään jäseneksi Pekka Oksasta ja varalle Tuovi Ronkaista.

Kirkkonummen vuokra-asuntojen puheen­joh­ta­jaksi esitetään Ari Harista, varalle Tarja Glans.

Keskus­vaa­li­lau­ta­kunnan varajäseneksi esitetään Kristiina Ahosta.

Perus­tur­va­ja­ostoon esitetään varsinaiseksi jäseneksi Katja Juutia ja varalle Pekka Oksasta.

Kiinteis­tö­toi­mi­tuksien uskotuiksi miehiksi esitetään Stig-Johan Nybergiä ja Jukka Lahtea.

Käräjäoikeuden lautamiehiksi esitetään Mikael Gerkmania ja Teppo Suontakasta.

Lapsiys­tä­väl­lisen kunnan työryhmään esitetään valittavaksi Ulvija Jabbarova ja HUS vähem­mis­tö­työ­ryhmään Viveca Lahti.

Länsi-Uudenmaan pelas­tus­lau­ta­kuntaan ehdotetaan jäseneksi Johanna Flemingiä ja HYKS lautakuntaan varajäseneksi Sini Felipeä.

Västra Nylands folkhögskolan varajäseneksi ehdotetaan Tarja Glansia.

Kirkkonummen demarit ovat erittäin tyytyväisiä pistey­tys­työ­ryhmän neuvotteluihin, jotka käytiin hyvässä ja rakentavassa hengessä ja saatiin tehtyä hyviä ja demokraattisia päätöksiä koskien paikkajakoja kaikkia puolueita tyydyttävällä tavalla.

- Me Kirkkonummen demarit tulemme tekemään kaikkien eri puolu­e­ryh­mit­tymien kanssa saumatonta yhteistyötä niiltä osin, kun asiaky­sy­myk­sissä edetään kunta ja kuntalaiset edellä, kertoo demarien kunnal­lis­jär­jestön puheenjohtaja Pekka Oksanen.

Comments are closed.