Henkilöstömitoitukset palvelun laadun ja työntekijöiden jaksamisen takeena

Henkilöstömitoitusten tarkoitus on yhtäältä taata asiakkaille laadukas palvelu ja toisaalta suojata työntekijöiden työkykyä ja työssä jaksamista.

Ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen saatiin kaivattu muutos lokakuussa 2020. Tilanne oli jo tuolloin kärjistynyt. Hoitajien määrä suhteessa asiakkaisiin ja jäsentymätön työnkuva  olivat laskeneet palvelun laatua. Tarvittiin hoivakriisi, jotta tilanteeseen alettiin systemaattisesti puuttua. Keväällä 2021 ongelma on taas koulutettujen ammattilaisten puute. Lisäksi välilliset työt – ei suora asiakastyö- ovat vallanneet liikaa hoitajien työajasta. Nyt on tärkeää turvata työntekijöiden jaksaminen ja työn oikein kohdentuminen henkilöstömitoituksen tuella. Oleellista on, että  hoitajat pääsevät tekemään juuri sitä, mihin heidät on koulutettu; hyvää, kokonaisvaltaista hoitoa, ihmisen kohtaamista ja heidän tukenaan olemista. 

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista on pulaa. Esimerkiksi osassa Kirkkonummen kouluista puuttuu maaliskuusta 2021 alkaen koulupsykologit. Psykologeja ei yksinkertaisesti ole saatu palkattua. Ongelma on valtakunnallinen. Oppilashuollon työntekijöillä on vastuullaan valtava määrä apua tarvitsevia lapsia ja nuoria. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä on paikoin epäinhimillisen suuri. Tämä vaikuttaa suoraan paitsi asiakasperheisiin, myös työntekijöiden jaksamiseen ja haluun pysyä alalla.

Ratkaisu ei löydy vain palkkauksesta. Minkäänlainen määrä rahaa ei auta, jos työntekijän vastuulla on liikaa asiakkaita ja työn kuormitus on kohtuuton. Sosiaali-, terveys ja kasvatusalan ammattilaiset ovat korvaamaton voimavara jokaisen meidän hyvinvoinnin edistämisessä. Kuntapäättäjien ja luottamusmiesten tasolla sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluista keskustellaan näkyvästi rakennuksina, joissa palveluja tarjotaan, ei inhimillisenä työnä, jota tuetaan ja arvostetaan.

Pääministeri Marin totesi valtiopäivien avauskeskustelussa 9.2.2021 hallituksen antavan esityksiä sitovista henkilöstömitoituksista oppilashuollon työntekijöiden osalta. Samoin lastensuojelun sosiaalityöhön säädetään vähimmäishenkilöstömitoitus. Nämä ovat tarpeellisia uudistuksia, mikäli haluamme lastemme ja perheiden voivan hyvin. Leikkaukset näihin palveluihin olisi helppo tehdä ja säästöjä saataisiin heti, mutta seuraamukset ja vaikutukset nähdään todennäköisesti vasta vuosien päästä, kasvaneena pahoinvointina.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattien veto- ja pitovoimaa on saatava kasvuun, jotta meille kaikille olisi saatavilla laadukasta opetusta, hoitoa, turvaa sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Kirkkonummen Demarinaiset painottavat, että  investoinnit riittävään henkilöstöön ja työolosuhteisiin näkyvät heti, paitsi tyytyväisempinä ja paremmin jaksavina työntekijöinä, myös paremmin voivina kuntalaisina.  Kirkkonummen demarinaisilla on tahto ja keinot muutokseen ; riittävästi koulutettua henkilökuntaa, houkuttelevilla työsuhteen ehdoilla ja mahdollisuuksilla vaikuttaa omaan työhönsä.

Annetaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille se arvo, joka heille kuuluu.

Kirkkonummen Demarinaiset

Sini Felipe, Merja Reijonen, Johanna Fleming, Sisko Päiviö-Laitinen, Tuovi Ronkainen, Viveca Lahti.

Comments are closed.