Jukka Tammi

Jukka Tammi

kunnanvaltuutettu, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, vanhusneuvoston jäsen.
jukka.tammi [at] elisanet.fi
0400-688807

SOTE-UUDISTUS

Koska tämä Sote-uudistus on herättänyt melkoista keskustelua, ihmettelyä, toiveita ja ehkä myös hieman pelkoa tulevaisuudesta, Kirkkonummen Demarit haluavat kertoa kuntalaisille pähkinänkuoressa, mistä siinä on kysymys.

SOTE-UUDISTUS TEHDÄÄN IHMISTEN PALVELUT EDELLÄ

Sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Uudistus tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti.

SOTE-PALVELUT YHDENVERTAISESTI KAIKILLE

Nykyisin ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Hoitoon ja palveluihin pääsyä joutuu odottamaan ja palvelupolku voi olla katkonainen.

Kestävä hyvinvointi edellyttää yhteensovitettujen ja laadukkaiden sote-palveluiden turvaamista kaikille suomalaisille.

Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sote-uudistus tarvitaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville.

PAINOPISTE PERUSPALVELUIHIN JA ENNALTAEHKÄISYYN

Uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Mahdollisuus saada apua varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta ihmisen pienestä vaivasta ei kasva suuri. Kun ongelmaa päästään ratkomaan varhain, erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve ja kustannukset pienenevät.

YHDELLÄ YHTEYDENOTOLLA OIKEAAN PALVELUUN

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista ihminen saa tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta.

Palveluja kehitetään ja sovitetaan yhteen katkeamattomaksi palveluketjuksi ja kokonaisuuksiksi. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ohjaavat ihmisen sellaisiin palveluihin, joista hän saa tarvitsemansa yksilöllisen avun oikea-aikaisesti.

SOTE-PALVELUT KUNNILTA MAAKUNTIEN VASTUULLE

Sote-uudistus sisältää palvelujen kehittämisen lisäksi rakenteiden uudistamisen.

Nykyisin kunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Tulevaisuudessa niistä vastaavat kuntaa suuremmat itsehallinnolliset alueet. Hallintorakenne uudistetaan, jotta hyvinvointi voidaan taata Suomessa myös tulevina vuosikymmeninä.

Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityiset toimijat ja kolmas sektori täydentävät niitä.

Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri pysyvät jatkossakin kunnilla.

SOTE-UUDISTUS VALMISTELLAAN JA TOTEUTETAAN VAIHEITTAIN

Uudistus toteutetaan hallitusti vaiheittain. Palvelujen kehittäminen ja uuden sote-rakenteen valmistelu alueilla mahdollistetaan valtion taloudellisella tuella.

SOTE-UUDISTUS KIRKKONUMMELLA

Kuntamme tulee kuulumaan yhdeksän muun Länsi-Uudenmaan kunnan ja kaupungin kanssa Länsi-Uudenmaan maakuntaan. Koko Sote-uudistus on juuri nyt kunnissa ja kaupungeissa lausuntokierroksella ja näin myös täällä meillä. Lausunto on jätettävä syyskuun 25. päivään mennessä ja siksi lautakuntien pitää käsitellä sitä elo-syyskuun aikana, jotta valtuustomme voi päättää siitä 21. päivä syyskuuta. Edellinen hallituksemme oli erittäin painokkaasti viemässä tätä maakuntauudistusta niin, että koko Uusimaa olisi ollut yksi maakunta lähes kahdella miljoonalla asukkaalla. Onneksi tämä muutettiin nykyisen demarivetoisen hallituksemme ansioista niin, että Uusimaa on nyt jaettu viiteen eri maakunta-alueeseen. Kirkkonummen Demarit olivat tämän muutoksen kannalla ja ehdottomasti jakavat ylläolevan tavoitteen, jossa painopiste tulee olemaan peruspalveluissa ja ennalta ehkäisyssä!

Kirkkonummen Demarit ry

Jukka Tammi

Kunnanvaltuutettu SDP

Perusturvalautakunnan puh johtaja

Krista Kiuru vieraili Kirkkonummella Kirkkonummen Demarit ry:n kutsusta 21. tammikuuta 2020 kertomassa SOTE-uudistuksesta. Tässä kunnanjohtajan ja kutsujan kanssa kahvilla ennen tilaisuuden alkua.