Henkilöstömitoitukset palvelun laadun ja työntekijöiden jaksamisen takeena

Henkilöstömitoitusten tarkoitus on yhtäältä taata asiakkaille laadukas palvelu ja toisaalta suojata työntekijöiden työkykyä ja työssä jaksamista. Ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen saatiin kaivattu muutos lokakuussa 2020. Tilanne oli jo tuolloin kärjistynyt. Hoitajien määrä suhteessa asiakkaisiin ja jäsentymätön työnkuva  olivat laskeneet palvelun laatua. Tarvittiin hoivakriisi, jotta tilanteeseen alettiin systemaattisesti puuttua. Keväällä 2021 ongelma…

Lue lisää

Korona-ajan näkymättömät uurtajat

Korona-aikana keskustelu on kohdentunut etätyöhön, etänä työtä tekevien jaksamiseen ja etätyön mahdollisuuksiin. Meillä on edelleen paljon lähityötä tekeviä palvelu- ja ylläpitoammateissa toimivia henkilöitä, joiden jaksamisesta kirjoitetaan vähemmän.  Heidän työnsä on myös murroksessa ja epävarmaa. Miltä näyttää lähityössä palvelutyötä tekevän kunnan työntekijän arki korona- aikana? Lähikontakti asiakkaaseen on perinteisen palveluammatin idea….

Lue lisää

Pidetään kaikki mukana!

Elämme muutoksessa, jossa Ihmisten tarpeet oppimisessa ja työelämässä eriytyvät. Oletus on, että covid-19 ajan seurauksena tämä eriytyminen on syventynyt entisestään. Yhä useampi lapsi, nuori tai aikuinen on vaarassa syrjäytyä. Syrjäytymisvaarassa olevan lapsen, nuoren tai työelämän ulkopuolella olevan ihmisen elämässä on vuosi tai kaksi pitkä aika. Kirkkonummi voisi olla edelläkävijä  kuntatyönantajana…

Lue lisää

Erilaiset oppimisympäristöt ja koulurakentamisen sudenkuopat Kirkkonummella

Viime vuosina koulujen oppimisympäristöt ovat muuttuneet kohti avoimempia oppimisympäristöjä. Tämä koulurakentamisen suuntaus on herättänyt laajasti julkista keskustelua. Näissä keskusteluissa avoimilla oppimisympäristöillä tarkoitetaan avoimeksi rakennettua tilaa, vastakohtana perinteisemmille luokkahuoneille. Avoimien oppimisympäristöjen nähdään tukevan nykyisen opetussuunnitelman tavoitteita ja auttavan oppilaita tulevaisuuden taitojen kehittämisessä. Edellä esitetty tulevaisuuden taitojen hankkimiseen perustuva päättely ontuu kouluarjessa…

Lue lisää

Uudellemaalle useampi itsehallintoalue

Edellinen hallituksemme maassamme yritti saada aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut aikaiseksi ratkaisulla, jossa maamme jaettaisiin 18 maakuntaan, jotka ottaisivat järjestämisvastuun. Tässä mallissa oli ehdottomana ratkaisuna mukana se, että Uusimaa olisi yksi noista 18 maakunnasta. Tätä mallia ihmeteltiin kovasti, mutta silloiset vastuuministerit pääministeri Sipilän johdolla pitivät kiinni tästä mallista. Sehän olisi…

Lue lisää