Katja Juuti

Katja Juuti

2. varavaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA(KO)
6.12.2019

Kirkkonummen kunnassa on lähiaikoina tehty henkilöstölle työhyvinvointiin liittyvä kysely. Vastausprosentti 60,8 % kuulostaa sinänsä hyvältä, mutta on pakko kysyä ja ihmetellä miksi lähes 40 % kyselyn saajista ei vastannut kyselyyn? Olen kysynyt syitä vastaamattomuuteen kunnan henkilöstöltä. He ovat kertoneet kaksi syytä. Ensinnäkin he eivät ole voineet luottaa siihen, että yksittäisen vastaajan henkilöllisyys pysyisi salassa. Toiseksi henkilöstö on epäillyt, ettei vastaamalla saa kuitenkaan asioita muuttumaan. Viime aikoina olen saanut kuulla hätähuutoja useammalta työntekijältä eri toimialoilla. Työhyvinvointiin liittyvät huolet ja henkilöstöjohtamisen oikeudenmukaisuus ovat olleet näissä keskeisessä asemassa. Oma jaksaminen, työn kuormittavuus sekä henkilökunnan vähyys näkyvät arjessa hälyttävällä tavalla. Kyselyyn vastanneista 22,9 % kertoi kokeneensa työpaikalla henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Pidän omituisena, että nämä kaksi kysyttiin samassa kysymyksessä. Näitä pitäisi ehdottomasti tarkastella perusteellisemmin. Varsinkin henkisen väkivallan kohteeksi joutuminen on vaikeammin havaittavissa kuin fyysisen. 

Työhyvinvointikyselyssä huolestuttaa myös kohta "Suosittelisitko nykyistä työpaikkaa tuttavallesi?" Siinä olimme verrokkikuntia heikompia. Kirkkonummi kilpailee jo nyt hyvistä työntekijöistä lähikuntien kanssa eikä auki oleviin vakansseihin ole löytynyt hakijoita. Toivon, että erottuisimme joukosta hyvällä tavalla ja saisimme hyviä, innostuneita ja työstään pitäviä työntekijöitä tuottamaan hyviä palveluita kuntalaisillemme. Hyvinvoivalla henkilöstöllä on vähemmän sairauspoissaoloja, mikä taas vähentää tarvetta vuokratyövoimalle. Tarvitsemme pikaisesti toimia, jotta tärkeää työtä tekevällä henkilöstöllämme olisi hyvä ja turvallinen työympäristö. Johtamisen taitoja on syytä kehittää. Tarvitsemme hyvää, avointa ja vuorovaikutteista yhteistyötä työnantajan sekä työntekijöiden välillä. Kunnan henkilöstö on meille kullanarvoista ja heidän työhyvinvointiinsa on syytä panostaa. 

Katja Juuti
2. varavaltuutettu
pääluottamusmies