Katja Juuti

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja/ pääluottamusmies

Palvelut lähelle, työolot kuntoon

Instagram
Facebook

Olen Veikkolassa asuva, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä pääluottamusmies. Perheeseeni kuuluvat mies, kaksi aikuista tytärtä sekä kaksi koiraa.

Lähdin kuntavaaliehdokkaaksi nyt kolmatta kertaa. Edelliset vaalit toivat minulle varavaltuutetun paikan. Olen myös perusturvalautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen sekä yhdyskuntatekniikanlautakunnan varajäsen.

Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä syrjäytymisen ehkäisy on minulle tärkein vaaliteema. Myös lähipalveluiden toimivuus sekä työhyvinvointi asiat ovat lähellä sydäntäni.

Lasten ja nuorten asioihin tulee satsata. Päiväkodeissa sekä kouluissa tulee huomioida riittävät resurssit sekä huolehtia riittävästä täydennys koulutuksesta.

Tärkeää on huolehtia lähipalveluiden riittävyydestä sekä saatavuudesta, jotta myös ne, joilla menee kaikkein heikoimmin, saisivat apua sekä tukea Julkisilla palveluilla torjutaan köyhyyttä, mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, asunnottomuutta ja monista eri syistä yhtä aikaa johtuvaa syrjäytymistä. Tästä syystä tulee myös huolehtia siitä, että palvelut tuotetaan omana työnä eikä toimintoja yksityistetä.

Kunnan on työnantajana myös huolehdittava henkilöstönsä työhyvinvoinnista. Mitä paremmin työpaikalla voidaan, sitä parempaa palvelua henkilöstö tuottaa kuntalaisille.

Hyvinvoiva kunta on kokonaisuus, jonka eri osat tukevat toisiaan. Kunnat parantavat asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä paitsi arjen sujuvuutta tukevilla palveluilla, niin myös esimerkiksi ihmisläheisellä kaavoituksella sekä tarjoamalla riittävästi kulttuuri- ja liikuntapalveluita, satsaamalla nuorisotyöhön sekä tukemalla järjestöjä.

Comments are closed.