Tuovi Ronkaisen ryhmälle voitto Hack for Society ohjelmassa

Helsinki Think Company järjesti Hack for Society ohjelman kokeilukulttuurin edistämiseksi. Mukaan haettiin poliitikkoja, tutkijoita ja opiskelijoita. Osallistuin perusopetusta ja eriarvoisuutta pohtivaan ryhmään ja aihe oli minulle kovin tärkeä. Voittajaryhmälle luvattiin 1000 euroa käytettäväksi hyväntekeväisyyteen.  Voitto napsahti kotiin ja ohjasimme rahat Unicefin kautta Ukrainan pakolaisille. Olipa mukava talvi-iltojen pyöritys. Nyt työstämme kokeilun…

Lue lisää

Erilaiset oppimisympäristöt ja koulurakentamisen sudenkuopat Kirkkonummella

Viime vuosina koulujen oppimisympäristöt ovat muuttuneet kohti avoimempia oppimisympäristöjä. Tämä koulurakentamisen suuntaus on herättänyt laajasti julkista keskustelua. Näissä keskusteluissa avoimilla oppimisympäristöillä tarkoitetaan avoimeksi rakennettua tilaa, vastakohtana perinteisemmille luokkahuoneille. Avoimien oppimisympäristöjen nähdään tukevan nykyisen opetussuunnitelman tavoitteita ja auttavan oppilaita tulevaisuuden taitojen kehittämisessä. Edellä esitetty tulevaisuuden taitojen hankkimiseen perustuva päättely ontuu kouluarjessa…

Lue lisää