Åsa Streng

Jag heter Åsa Streng, en 45 årig närvårdare som ställer upp i kommunalvalet. Jag bor i registrerat parförhållande i Bro i Kyrkslätt. Till familjen hör min maka, en fullvuxen son som bor självständigt samt våra tre hundar.

Kommunalpolitiken intresserar mig eftersom jag vill föra alla de kommuninnevånarnas talan vars röst inte annars hörs. Särskilt nära mitt hjärta är de åldrades angelägenheter i vår kommun och jag vill att kommunen skall kunna ta hand om alla dess innevånare.

I framtiden vill jag att det i Kyrkslätt skulle finnas en geriatrisk enhet var den åldrande människan ses som en helhet. De hjälpbehövande skulle få vård från början till slut i en bekant och trygg omgivning.

Jag vill vara med och besluta om våra seniorers vård och omhändertagande. Den kommande sote- och landskapsreformen skrämmer mig inte, utan jag anser att Kyrkslätt skall i rask takt grunda täckande tjänster för innevånarna och inte sälja dem till utomstående.

Olen 45 vuotias lähihoitaja Åsa Streng ja ehdolla kuntavaaleissa. Elän puolisoni kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa. Perheeseeni kuuluu puolisoni, täysi ikäinen, jo kotoa omilleen muuttanut poika ja kolme koiraa. Asun Kirkkonummen Brossa.

Kunnallispolitiikkaan haluan mukaan, koska haluan ajaa  kaikkien niiden kuntalaisten etuja joiden ääni ei muuten kuulu. Etenkin lähellä sydäntäni ovat ikäihmisten asiat kunnassamme ja haluan kuntamme pystyvän huolehtimaan kaikista asukkaistaan.

Tulevaisuudessa haluaisin nähdä Kirkkonummella Geriatrisen keskuksen missä ikääntyvä ihminen nähdään kokonaisuutena ja avuntarvitsijat saisivat kattavan hoidon alusta loppuun tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Haluan olla mukana päättämässä senioreidemme hoivasta- ja huolenpidosta. Tuleva sote ja maakuntauudistus ei minua pelota vaan mielestäni Kirkkonummen on nyt ryhdyttävä ripeästi luomaan kattavia palveluita kuntalaisilleen, eikä myydä niitä ulkopuolisille.

Comments are closed.