Aloitteet

ALOITE KAUPAN SAAMISESTA GESTERBYHYN

Gesterbyn asukkaat ovat jo vuosia viestineet kuntaan päin, että alueelle tarvitaan kauppa, siis lähinnä elintarvikemyymälä.

Alueella asuu noin 1500 asukasta, eri ikäisiä ja eri elämänvaiheessa olevia. Monille heistä lähikauppa olisi tärkein lähipalvelu, mutta nyt se puuttuu. Alueen kaavoitus on työn alla, siihen sisältyy myös liiketilalle varaus. Kaavoituksen valmiiksi saaminen kuitenkin vie useita vuosia. Gesterbyläiset toivovat nopeampaa ratkaisua vaikkapa väliaikaisen kaupan avulla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että kunta omalta osaltaan edesauttaisi väliaikaisen kaupparatkaisun aikaansaamista. Esimerkiksi kauppa-auto tai pop-up kauppa väliaikaiseen tilaan helpottaisi asukkaiden arkea siihen asti kunnes kaavoituksen myötä alueelle saadaan pysyvä liiketila lähikaupalle.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 16.12.2019