Ajankohtaista

Kannanottoja ja tietoa

UUDELLEMAALLE USEAMPI ITSEHALLINTOALUE
14.12.2019

Edellinen hallituksemme maassamme yritti saada aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut aikaiseksi ratkaisulla, jossa maamme jaettaisiin 18 maakuntaan, jotka ottaisivat järjestämisvastuun. Tässä mallissa oli ehdottomana ratkaisuna mukana se, että Uusimaa olisi yksi noista 18 maakunnasta. Tätä mallia ihmeteltiin kovasti, mutta silloiset vastuuministerit pääministeri Sipilän johdolla pitivät kiinni tästä mallista. Sehän olisi tarkoittanut sitä, että koko Uusimaalle perustettava maakuntahallinto olisi ollut järjestämisvastuussa lähes 2 miljoonan ihmisen sosiaali- ja terveyspalveluista. Kun viime kevään eduskuntavaalien jälkeinen äänestystulos oli muutoshakuinen ja SDP sai tällöin mahdollisuuden lähteä viemään valtakunnassa muutoksia aikaan, niin tuli esille myös tämä Uudenmaan järjettömän suuri SOTE-alue.
Kirkkonummen Demariyhteisö oli erittäin huolissaan vielä viime talvenakin, että miten siinä tapauksessa SOTE-palveluiden kunnassamme kävisi, jos silloisen hallituksen ajatukset olisivat voineet mennä läpi eduskunnassa. Siinä suuressa Uudenmaan maakunnassa olisivat demokraattiset vaikutusmahdollisuudet ja läheisyysperiaate vähentyneet merkittävästi. No, kaikeksi onneksi tuo kaikki kaatui sitten omaan mahdottomuuteensa, niin kuin koko hallituskin loppumetreillä.
Tämän muutoshakuisuuden mukaisesti lähti ajatus liikkeelle, että Uusimaa jaettaisiin useampaan itsehallintoalueeseen, mikä ajatus edelliselle hallitukselle oli täysin mahdoton.
Näin Uudenmaan sosiaalidemokraatit, me Kirkkonummella siinä mukana, ovat nyt kannattamassa ratkaisua, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään viidellä itsehallintoalueella. Kuntamme kuuluisi Länsi-Uudenmaan alueeseen, joka käsittäisi Espoon, Kauniaisen ja kaikki niiden länsipuolella olevat kahdeksan kuntaa. Näin hoidettaisiin sosiaali- ja perusterveydenhoito alueella ja Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin HUS:in toiminnan ja aseman tilanne tulisi säilyttää ennallaan mahdollistaen myös sen toiminnan laajenemisen alueella tarvittaessa.
Me uskomme Kirkkonummen demariyhteisössä, että tämä ratkaisu takaisi hyvät palvelut tulevaisuudessa kuntamme asukkaille ja kannatamme sitä.

Kirkkonummen demarit ry

Yhteydenotot

Viesti Kirkkonummen demareille. 

Terve sisäilma on jokaisen oikeus

15.10.2018
Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Suomessa on kymmeniä tuhansia huonosta sisäilmasta oireilevia ja sairastuneita. Rakennusten sisäilmaongelmissa on kysymys merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta myös Kirkkonummen kunnassa ja terveydelliset sekä taloudelliset vaikutukset ja ongelmat ovat mittavia sekä pitkäaikaisia.

Terve sisäilma on jokaisen oikeus
Oppilailla, opiskelijoilla ja varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla on lakeihin perustuva oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön. Kun katsomme tilannetta kunnassamme, tämä ei ole toteutunut. Vastaavasti työntekijöillä on työsuojelulainsäädännön mukaisesti oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Myös terveydensuojelulaki velvoittaa huolehtimaan siitä, että asuntojen ja muiden oleskelutilojen olosuhteista ei aiheudu niissä oleville terveyshaittaa. Valitettavasti meidän kotikunnassamme erittäin huonona esimerkkinä toimii nykyinen terveyskeskukus mittavine sisäilmaongelmineen, joista kärsivät työntekijät sekä asiakkaat!

Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat onneksi lieviä ja niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Tässä on ainakin osittain epäonnistuttu kunnassamme. On erittäin tärkeätä, että korjaamme ajoissa sisäilmaongelmia, jotta voisimme ennaltaehkäistä kuntalaisia sairastumasta/oireilemasta huonon sisäilman vuoksi.
Tässä puolueemme muutamia tavoitteita sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi:

Korjataan rakennusten sisäilmaongelmat
Velvoitetaan kuntia selvittämään julkisten rakennusten kunto ajoissa ja laatimaan sisäilmaongelmaisten rakennusten korjausongelmat.
Laajennetaan työsuojeluviranomaisten ja -tarkastajien toimivaltuuksia korjauksiin velvoittamisessa.

Lisätään korjausrakentamisen osaamista, parannetaan ohjeistusta ja laadunvalvontaa sekä suositaan rakennusten korjauksissa kerralla kuntoon-periaatetta.

Tuetaan sisäilmasairaiden talojen asukkaita ja saatetaan vastuuasiat kuntoon.
Luodaan uusi järjestelmä lakkautetun asunto- ja kehittämisrahaston korjausavustuksien tilalle avuksi sisäilmaongelmaisten kotien asukkaille.
Tuodaan kuntotarkastustoiminta paremmin lainsäädännön piiriin.
Parannetaan sisäilmaongelmaisten talojen ostajan oikeusturvaa velvoittavalla lainsäädännöllä.

Ennaltaehkäistään sisäilmaongelmien syntyminen
Laaditaan kuntakohtaiset kiinteistöstrategiat, joiden perusteella julkiset kiinteistöt pidetään kunnossa ja peruskorjaukset sekä muut huollot tehdään oikea-aikaisesti.

Puututaan rakentamisen laatuun lainsäädännön avulla
Tiukennetaan rakentamisen materiaalien turvallisuuden valvontaa lainsäädännöllä.

Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä tavoitteita ja valitettavasti nämä olisivat olleet kunnassamme jo pitkän aikaa sitten tuki tarpeellisia. Näiden suuntaviivojen mukainen toiminta kuitenkin saattaisi tuoda meidänkin kotikuntaamme valoisemman tulevaisuuden kuntalaistemme terveystilanteeseen. Kirkkonummen demariyhteisö on näiden tavoitteiden takana ja tulee tekemään kaikkensa, jotta sisäilmaongelmat saataisiin kunnassamme kuriin.

Kirkkonummen Demarit ry


Kirkkonummen demareiden kannanotto budjettiin

Toisen asteen maksuton koulutus kuuluu kaikille

3.10.2018

Kirkkonummen demarit hyväksyi viime sunnuntaina pitämässään syyskokouksessa uuden toimintaohjelman, jonka tavoitteena on vähentää ja ehkäistä eriarvoisuutta Kirkkonummella. Eriarvoistumiskehitys kunnassamme on ollut erityisesti viime vuosikymmenen aikana merkittävää, ja Kirkkonummesta on nopeasti kasvanut yksi Suomen eriarvoistuneimmista kunnista.

Erityisesti monien lapsiperheiden asema Kirkkonummella on heikentynyt merkittävästi, mikä on vähentänyt monien nuorien mahdollisuuksia osallistua toisen asteen koulutukseen. Opetushallituksen mukaan noin 35 prosenttia toisen asteen lukio ja ammattikouluopiskelijoista tulee perheistä, joilla on taloudellisia vaikeuksia. Erityisesti lukiokoulutuksen kohdalla ylioppilastutkinnon hinnaksi voi tulla oppimateriaalien kautta useita tuhansia euroja, kun opiskelijat joutuvat hankkimaan usein uusia kurssikirjoja ja muita opiskelutarvikkeita.

Monelle vähävaraiselle ja keskiluokkaiselle perheelle lapsen lähettäminen toisen asteen koulutukseen voi olla merkittävä menoerä, ja se estää heitä kouluttamasta lastaan hänelle parhaiten sopivalla tavalla. Tämä ei yksinkertaisesti ole suomalaisessa tasa-arvoisessa hyvinvointivaltiossa hyväksyttävää.

Me Kirkkonummen demarit aiomme esittää seuraavassa Kirkkonummen kunnanvaltuuston kokouksessa aloitteen, joka tekisi toisen asteen koulutuksesta aidosti maksuttoman kaikille opiskelijoille. Samaan aikaan haluamme myös muistaa kirkkonummelaisia opiskelijoita, jotka opiskelivat muiden kuntien ja kaupunkien alueella. Aloitteessamme kehotamme virkamiehiä tutkimaan mahdollisuuksia, joissa myös ulkopaikkakunnilla opiskelevien oppimista voitaisiin tukea.

Korkeasti koulutettu nuoriso on tulevaisuuden Suomen selkäranka ja samalla sijoitus, joka maksaa itsensä tuhatkertaisesti takaisin. Nykyinen järjestelmä rankaisee toisen asteen opiskelijaa sen sijaan, että kannustaisi häntä. Me Kirkkonummen demarit olemme sitoutuneet tämän ongelman ratkaisemiseen. Entä sinä?

Kirkkonummen demarit ry