Aila Puustinen-Korhonen 319

Olen 58-vuotias soteammattilainen jo yli 30 vuotta. Perheeseeni kuuluu puoliso ja kolme aikuista lasta. Luonnossa liikkuminen, kajakkimelonta ja sienestys ovat vapaa-aikani suosikkiharrastukset.

Työurallani olen tehnyt työtä kunnissa, STM:ssä ja viimeiset yli 10 vuotta Kuntaliiton sote-yksikössä erityisasiantuntijana. Tehtäväalueena lapsiperheiden sosiaalipalvelut. Erityisesti lastensuojelun kysymykset ovat olleet sydäntä lähellä ja hyvin usein myös työpöydällä. Sote-uudistuksen sisältö ja vaiheet ovat tulleet tutuksi nykyisessä työssäni. Sosiaalihuollon palvelut ja resurssit on varmistettava hyvinvointialueella ja siihen tarvitaan myös aluevaltuutettujen panosta ja sosiaalihuollon ymmärrystä. Olen valmis tekemään työtä sen eteen.

__________________

Aluevaalit ovat vuosikymmenen tärkeimmät vaalit. Valittavat aluevaltuutetut päättävät, missä, milloin ja millä tavalla asukkaille järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut tulevaisuudessa.

Nykyinen järjestämisrakenne kaipaa uudistamista. Nyt kunnille annetut lakisääteiset tehtävät sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat kaikille kunnille samat koosta riippumatta. Muutaman tuhannen asukkaan kunnalla on samat tehtävät kuin pääkaupungillamme Helsingillä, mutta mahdollisuudet tehtävien hoitamiseen ovat hyvin erilaiset. Kuntien lakisääteisten tehtävien määrä on kasvanut huimasti parin viime vuosikymmenen aikana. Nyt niitä on nyt noin 700. Pienten järjestäjien tilanne on muuttunut yhä vaikeammaksi.

Sote-uudistus muuttaa sote-palvelujen järjestämisvelvollisuuden, mutta sote-palvelujen lakisääteiset tehtävät pysyvät samoina kuin nyt. Ei ole pelkoa, että yhtäkkiä meillä ei olisikaan lastenneuvolapalveluja, jos aluevaltuusto päättää olla järjestämättä niitä. Tällaisia päätöksiä  ei aluevaltuustoissa voida tehdä. Pääperiaate on vahva järjestäjä, vahvat ja saavutettavat palvelut. Ilman digipalveluja ja liikkuvia palveluja tähän tuskin päästään maantieteellisesti isolla Länsi-Uudellamaalla. Niitä onkin kehitettävä. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella  asuu yli 470 000 asukasta.

Hyvinvointialueen tasapainoinen palveluverkko, joka takaa sote-palvelut koko hyvinvointialueen  väestölle yhdenvertaisin perustein, on aluevaltuustojen tärkeä tehtävä ensi vuonna.  Kunta ja hyvinvointialue ovat kuin siamilaiset kaksoset, yhdyspintaa ja yhteisiä sovittavia  asioita on paljon jatkossa. Miten yhteinen työ lasten ja perheiden hyvinvoinnin eteen onnistuu varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, opiskeluhuollossa ja muissa sote-palveluissa? Entä tarvitaanko uudelleenviilausta julkisen liikenteen reitityksessä, kun palveluverkko on selvillä ja tiedämme, missä sijaitsevat sote-keskukset hyvinvointialueella?


Muualla internetissä:

Kuntalehti podcast: Lasten palveluista
Yle podcast: Sosiaalityöntekijän vastuulle aiempaa vähemmän lapsia

Comments are closed.