Viveca Lahti 295

Nimeni on Viveca Lahti ja olen ehdolla Läntisen Uudenmaan aluevaaleissa. Tein töitä 19 vuotta Folktingetissa apulaispääsihteerinä kieliasioiden parissa, tänään olen tyytyväinen eläkeläinen. 

Olen varavaltuutettu Kirkkonummella ja olen ollut monta vuotta HUS:in vähemmistökielisen lautakunnan jäsen. Sen lisäksi olen Kirkkonummen yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ja ruotsinkielisen seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen.

Me sosialidemokraatit olemme sitä mieltä, että kaikkien on saatava kiireetöntä apua seitsemän päivän sisällä. Hoitoa ja apua tulee saada sekä ruotsiksi että suomeksi. Kielelliset seikat on otettava huomioon kunnolla, kun on kyse vanhusten asumispalveluista ja kotihoidosta. Mielenterveyspotilaille on tärkeätä saada hoitoa omalla kielellä.

Mottoni: Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.

Jag heter Viveca Lahti och kandiderar i välfärdsvalet i Västra Nyland.  Har jobbat på Folktinget nitton år som biträdande folktingssekreterare med svenska frågor, idag är jag en nöjd pensionär. 

Jag är ersättare i Kyrkslätts fullmäktige och har varit många år medlem i HUS nämnd för den språkliga minoriteten. Dessutom är jag viceordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Kyrkslätt och medlem i svenska församlingens församlingsråd.

Jag anser att det viktigaste är att få vård och omsorg på det egna språket, svenska. Välfärdsområdena bör se till att det finns fungerande svenskspråkiga vård- och omsorgskedjor. Det är också viktigt att den språkliga aspekten tas ordentligt i beaktande då det gäller boendeservice för äldre, i hemvården och i mentalvården. 

Mitt motto är: Världen kan förändras. Det behövs bara modiga människor.

Comments are closed.