Vahvempi Kirkkonummi – suuntaviivat koronan jälkeiseen aikaan

Kirkkonummen kunnanvaltuuston kokoukselle 31.5.2021

Valtuustoaloite: Kirkkonummelle korona-exit tiekartta

Vahvempi Kirkkonummi – suuntaviivat koronan jälkeiseen aikaan

Koronapandemia on vaikuttanut meihin kaikkiin, niin yksilöinä kuin yhteiskuntana. Vaikka rokotus-määrien kasvaessa olemme siirtymässä kohti valoisampia aikoja pandemian osalta, sen jälkiä tullaan korjaamaan vielä kauan. Koronapandemian vaikutukset näkyvät kaikissa kunnissa, niin palveluissa, elinkeinoelämässä, kulttuurissa kuin hyvinvoinnissakin.

Jälleenrakennus ja jälkihoito eivät siis ole vain valtakunnallinen asia vaan myös jokaisen kunnan asia.

Kirkkonummella yrityksiä on suljettu ja ihmisten elämää rajoitettu. Kulttuurielämä on ollut pysähdyksissä ja seuratoimintaa on pitänyt rajoittaa. Liikuntapaikat ovat olleet suljettuna. Koronan vuoksi on menetetty puolitoista vuotta normaalia sosiaalista elämää. Pandemia uhkaa lisätä eriarvoisuutta ja heikentää kuntalaisten hyvinvointia. Koronaepidemialla on ollut sosiaali- ja terveysministeriön ja monien lapsialan järjestöjen selvitysten mukaan huomattavat vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Työttömyyden lisääntymisen ja pitkittymisen negatiiviset vaikutukset kuntalaisille ulottuvat laajalle. Ikäihmisten eristys on vaikuttanut haitallisesti heidän toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa.

Koronakriisin jälkihoidossa on olennaista satsata palvelujen saavutettavuuteen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä opetus- ja oppilashuollon palvelujen tulee olla sellaisella tasolla, että apua saa silloin, kun sitä tarvitsee. Pandemian aikana syntynyttä oppimis- ja hoitovelkaa on lyhennettävä. Tärkeimmät peruspalvelut järjestetään kunnissa. Peruspalvelut luovat turvallisuutta ja turva-verkkoja, joilla yksilöt selviytyvät kriisistä.

Siksi Kirkkonummen kunnan on selvitettävä koronapandemian vaikutukset ja panostettava peruspalveluihin osana varautumista, rajoitusten purkua ja koronapandemian jälkihoitoa.

Katsomme, että Kirkkonummen tulee laatia oma exit-suunnitelma, jossa arvioidaan pandemian vaikutukset kuntalaisille ja toteutetaan tehokkaita keinoja koronakriisistä toipumiseen.

Kirkkonummella 4.5.2021

Kirkkonummen SDP, valtuustoryhmä

Comments are closed.