Pidetään kaikki mukana!

Elämme muutoksessa, jossa Ihmisten tarpeet oppimisessa ja työelämässä eriytyvät. Oletus on, että covid-19 ajan seurauksena tämä eriytyminen on syventynyt entisestään. Yhä useampi lapsi, nuori tai aikuinen on vaarassa syrjäytyä.

Syrjäytymisvaarassa olevan lapsen, nuoren tai työelämän ulkopuolella olevan ihmisen elämässä on vuosi tai kaksi pitkä aika. Kirkkonummi voisi olla edelläkävijä  kuntatyönantajana ja tukea olemassa olevin keinoin kuntalaisia, jotka ovat jääneet tai ovat jäämässä vaille työ- tai opiskelupaikkaa.

Keinoja kyllä on. Ammatillisen koulutuksen reformin yksi keskeinen muutos on ollut  työssä oppimisen osuuden kasvu. Työ- ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen kuntalaisille mahdollistaisi opinnoista suoriutumista.  Lisäksi tarvitaan oppisopimuspaikkoja  työvoimapulan alueilla ja oppijoiden omien valmiuksien suuntaisesti. Nyt puhutaan myös työpajatoiminnan uudelleen elvyttämisestä etenkin työelämässä tarvittavan täsmäosaamisen osalta.

Ennenaikainen eläköityminen lisääntyy. Jatkuvan oppiminen työtehtävistä suoriutumiseksi on lähes välttämättömyys. Huomioitavaa on, että jatkuva oppiminen vaatii työntekijältä kykyjä, joiden oppimisen pitäisi sisältyä jo peruskoulun oppisisältöihin. 

Työelämän paineet ja vaatimukset saattavat olla niin kovat, että ne johtavat työntekijän uupumukseen ja edelleen työkyvyttömyyteen. Tähän tarpeeseen on rakennettu malli, joka perustuu uraohjaukseen. Uraohjaaja palvelee sekä eläkeyhtiötä että määräaikaisella eläkkeellä olevaa henkilöä. Tavoitteena on löytää työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle henkilölle työharjoittelupaikka ja näin tukea edelleen työelämään siirtymistä. Harjoittelupaikka etsitään asiakaskohtaisesti, asiakkaan vahvuudet ja rajoitteet huomioiden. Työntekijää kuntoutuu työelämään ja eläkeyhtiö maksaa kuntoutustuen tältä ajalta. Työnantajalle ei tule kustannuksia.

Suomessa on jo nyt lukuisia mahdollisuuksia tukea oppimista ja työssä käymistä. Tuen keinot ovat kuitenkin hajallaan eri toimialoilla ja viranomaisilla. 

Kirkkonummen demarinaiset olettavat, että Kirkkonummen kunta pyrkii estämään syrjäytymistä. Siksi ehdotamme, että Kirkkonummen kunta, julkisena työnantajana, luo toimintamallin, jolla edistetään työelämän ulkopuolella olevien kuntalaisten paluuta työelämään. Edelleen, että Kirkkonummi organisoi toiminnan, jossa se aktiivisesti tarjoaa mahdollisuuksia  ja tukea työelämän ulkopuolella tai opiskeluissaan syrjäytymisuhan alla oleville henkilöille. Esimerkillään Kirkkonummen tulisi rohkaista alueen yrityksiä.

Jokaisella on oikeus osata ja osallistua.

Kirkkonummen demarinaiset

Merja Reijonen, Katja Juuti, Tuovi Ronkainen, Viveca Lahti, Tarja Glans , Sisko Päiviö- Laitinen, Åsa Streng, Sini Felipe, Johanna Fleming.

Comments are closed.