Tero Strand

https://www.facebook.com/tero.strand

https://twitter.com/TeroTa

  • johdon neuvonantaja, aikuiskouluttaja, sosiaalikasvattaja
  • Oikeudenmukainen verotus, toimivat palvelut

Kunnat ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka. Suomen perustuslain mukaan maamme jakaantuu kuntiin, joissa valtaa käyttävät kunnan asukkaat. Sivistyksen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, ympäristönsuojelun ja teknisen toimen palvelut sekä monet tukipalvelutoiminnot järjestetään kunnissa myös sote-uudistuksen jälkeen.

Kunnan elinvoima syntyy sen alueella olevista työpaikoista, hyvistä palveluista ja vireästä eteenpäin menosta. Asuinympäristö, työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet, liikenteellinen saavutettavuus sekä kaupalliset ja tapahtumapalvelut muodostavat kunnan vetovoimatekijöiden ytimen. Sitä tukevat kuntakeskustojen (Kirkkonummi, Masala ja Veikkola) viihtyisyys, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, turvallisuus, uudistuvuus, ilmapiiri ja kunnan omat erityispiirteet.

Kunnalliset palvelut vaikuttavat keskeisesti kunnan elinvoimaan. Toimiva kunta tuottaa palvelut pääosin omana työnä. Yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin palvelut täydentävät kunnan palveluita.

Tavoitteena tulee olla laajasti jäsenistään vastuuta ottava ja heitä palveleva kunta. Siihen kuuluvat lakisääteisten palveluiden lisäksi monet muutkin toiminnot, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia, itsemääräämisoikeutta ja kunnan elinvoimaa.

Comments are closed.