Mikael ”Micke” Gerkman

Mikael ”Micke” Gerkman on 56-vuotias, asuu Veklahdessa. Hän on toiminut kunnallisissa luottamustoimissa vuodesta 1989. Kirkkonummen henkilöstöjaoston jäsenenä hän oli yli 10 vuotta. Tällä hetkellä hän on kunnanvaltuuston varajäsen, kolmas kausi valtuustossa meneillään. Veklahden kyläyhdistyksessä hän on toiminut aktiivisesti noin 20 vuotta.

Työelämässä hän on työskennellyt yli 30 vuotta lähinnä monipuolisten henkilöstöasioihin liittyvien tehtävien parissa. Viimeisin työrupeama oli 17 vuotta ammattiliiton järjestöpäällikkönä. Tällä hetkellä Gerkman toimii lautamiehenä käräjä- ja maaoikeudessa, sekä toimitusjohtajana Arbetarförlaget Ab -yhtiössä. Yhtiö julkaisee Arbetarbladet -lehteä, joka on ilmestynyt vuodesta 1919.

Micken harrastuksia ovat yhdistystoiminta, erilaiset pihatyöt ja luonnossa liikkuminen sekä valokuvaus.
Kylien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä tulisi tukea päätöksenteossa. Ulko- ja luontoliikuntaa pitää edistää.

Kotisivut: mikaelgerkman.fi.

Mikael ”Micke” Gerkman är 56 år och bor i Vecklax. Han har varit med i kommunalpolitiken sedan 1989. Som medlem i personalsektionen i Kyrkslätt var han i över 10 år. Nu är han ersättare i fullmäktige – som fullmäktigemedlem är han nu tredje perioden i rad. Han har i ungefär 20 års tid verkat aktivt inom den lokala byföreningen i Vecklax.

Micke har professionellt jobbat i över 30 år inom olika uppgifter som närmast har berört personalfrågor. Senast var han i 17 år som organisationschef på ett fackförbund. För tillfället är han nämndeman i tingsrätten och jorddomstolen samt verkställande direktör för Arbetarförlaget Ab. Bolaget utger tidningen Arbetarbladet som har utkommit sedan år 1919.
Mickes fritidsintressen är föreningsverksamhet, olika sysslor på gården och uteliv i naturen samt fotografering.
Byarnas livskraft och samhörighet borde ges större betydelse i beslutsfattandet. Utomhus- och naturaktiviteter bör stödas.

Hemsidan: mikaelgerkman.fi.

Comments are closed.