Merja Reijonen

Olen Merja Reijonen, Veikkolassa asuva kirkkonummelainen. Olen työskennellyt eri tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla, opetuksessa sekä kuntasuunnittelussa. Yhteensä työelämäkokemusta on lähes 40 vuotta.

Koulutukseltani olen valtiotieteitten tohtori, ammatiltani olen kouluttaja traumapsykoterapeutti jayrittäjä.

Olen varavaltuutettu, lautakuntakokemusta minulla on perusturvan sekä
opetuksen/varhaiskasvatuksen alueelta. Teen työtä hyvinvoivan yhteiskunnan eteen. Kirkkonummella tärkeitä alueita ovat erityisesti
mielenterveyteen liittyvät palvelut ja tukitoimet, sosiaali- ja terveysalan palvelut ja palveluverkostot, nuorten hyvinvointi, kaikille turvallinen kunta ja erityisesti turvallinen lapsuus sekä julkinen liikenne.

Olen aktiivinen kehittäjä. Mielestäni Kirkkonummella luottamushenkilöiden työn kohteena pitäisi olla entistä enemmän Kirkkonummen ja kirkkonummelaisten tulevaisuus; miten Kirkkonummi voisi yhteistyötä tekemällä loistaa ja eriytyä ympäröivistä kaupungeista.

Lisäksi pidän tärkeänä, että kuntaa ja kuntalaisia koskevat suunnitelmat ja päätökset ovat avoimia ja kauaskantoisesti kestäviä.

Comments are closed.