Kirkkonummen sos.dem kunnal­lis­jär­jestön valinnat tulevalle valtuus­to­kau­delle

Kirkkonummen demarit ovat päättäneet ehdotuksistaan luotta­mus­mies­va­lin­noiksi Kirkkonummella. Valtuus­to­ryhmän puheen­joh­ta­jaksi on valittu Sini Felipe ja varapu­heen­joh­taksi Ari Harinen. Kunnan­hal­li­tuksen jäseniksi ehdotetaan ensimmäiseksi kaksi­vuo­tis­kau­deksi Ari Harista ja varajäseneksi Sini Felipeä. Tarkas­tus­lau­ta­kuntaan ehdotetaan Teppo Suontakasta, varalla Siskö Päiviö Laitinen. Perus­tur­va­lau­ta­kuntaan jäseniksi ehdotetaan Sini Felipeä, varalla Tero Suominen ja Tero Strandia, varalla Katja Juuti….

Lue lisää

Korona-ajan näkymättömät uurtajat

Korona-aikana keskustelu on kohdentunut etätyöhön, etänä työtä tekevien jaksamiseen ja etätyön mahdollisuuksiin. Meillä on edelleen paljon lähityötä tekeviä palvelu- ja ylläpitoammateissa toimivia henkilöitä, joiden jaksamisesta kirjoitetaan vähemmän.  Heidän työnsä on myös murroksessa ja epävarmaa. Miltä näyttää lähityössä palvelutyötä tekevän kunnan työntekijän arki korona- aikana? Lähikontakti asiakkaaseen on perinteisen palveluammatin idea….

Lue lisää

Erilaiset oppimisympäristöt ja koulurakentamisen sudenkuopat Kirkkonummella

Viime vuosina koulujen oppimisympäristöt ovat muuttuneet kohti avoimempia oppimisympäristöjä. Tämä koulurakentamisen suuntaus on herättänyt laajasti julkista keskustelua. Näissä keskusteluissa avoimilla oppimisympäristöillä tarkoitetaan avoimeksi rakennettua tilaa, vastakohtana perinteisemmille luokkahuoneille. Avoimien oppimisympäristöjen nähdään tukevan nykyisen opetussuunnitelman tavoitteita ja auttavan oppilaita tulevaisuuden taitojen kehittämisessä. Edellä esitetty tulevaisuuden taitojen hankkimiseen perustuva päättely ontuu kouluarjessa…

Lue lisää